Begin januari hebben de leden van de Taptoecommissie en het Bestuur van MCC besloten om de voorbereidingen voor de Jubileumtaptoe op zaterdag 7 mei 2022 stop te zetten.

MCC mocht inmiddels wel weer starten met repeteren. Echter het instuderen van de muziek en de show hebben door de lock-downs en uitval door besmettingen een achterstand opgelopen. Dit betekent dat de band niet goed voorbereid zal zijn voor haar optreden tijdens de taptoe. Met de ontwikkelingen die op dat moment gaande waren is een inschatting gemaakt dat de band de eerstvolgende repetities ook niet met volle bezetting zal zijn. Een Jubileumtaptoe organiseren waarbij MCC zelf niet optreedt vinden we niet juist.

Het was nog onbekend wanneer er weer evenementen gehouden mogen worden en welke maatregelen dan van kracht zijn. Uitgaande van de regels zoals deze recent zijn gehanteerd kan het voor de taptoe inhouden dat er niet 1200 bezoekers op de tribunes mogen zitten, maar slechts 600 tot 800. Ook de controle op QR codes en het dragen van een mondkapje behoren tot de mogelijke maatregelen die genomen moeten worden. Het bestuur heeft vorig jaar ingeschat dat dit soort beperkende maatregelen tot het verleden zouden horen of het evenement en de organisatie daarvan niet enorm zouden beïnvloeden. Maar zo ziet het er in januari niet uit.

Dit alles heeft geleid tot bovenstaand besluit. De kosten die met het evenement gemoeid zijn, staan niet in verhouding met hetgeen we waarschijnlijk mogen bieden. De Jubileumtaptoe had plaats moeten vinden in 2021 en is dus al een keer een jaar uitgesteld. Aangezien we de taptoe één keer in de vijf jaar organiseren hebben we ook besloten om dit grote evenement pas weer te laten plaatsvinden bij ons volgend jubileum in 2026.

We zijn onze sponsoren heel erg dankbaar voor de door hen toegezegde bedragen en het in ons gestelde vertrouwen. De reeds ontvangen gelden komende uit gehouden acties worden gereserveerd voor de Jubileumtaptoe in 2026.

Het bestuur blijft wel kijken naar de mogelijkheden in de toekomst. Zodra het er naar uit ziet dat er een kleiner evenement georganiseerd kan worden waarbij de A-band en MCC Next zich kunnen presenteren dan zal dit zeker opgepakt worden.