Hoe het begon

Vanaf de oprichting in 1931 heeft MCC altijd de beschikking gehad over een uniform. In die dagen was dit redelijk bijzonder te noemen. Het bestond uit een witte blouse met stropdas en een donkere broek. De club breidde echter snel uit en er moest een tweede uniform worden aangeschaft.

De heer J.W.A. Arnold en zijn echtgenote zorgden er voor dat elk lid een behoorlijk uniform kon aantrekken. Hij zorgde voor de blauwe stof voor de broeken en de gele bies. Daarboven droeg men een wit overhemd met blauwe stropdas. Voor de oorlog hadden de leden een blauwe baret op het hoofd met aan de linkerkant twee gouden kwastjes. Na de oorlog werden dit kepie's, blauw en met geel afgebiesd net zoals de broeken waren. De tambour-maître had hierop een ster en de tamboers en bazuinblazers twee schuine streepjes. Vervolgens kregen de tamboers en bazuinblazers over hun witte overhemd nog een mooi geel jasje.

Tambour-maître Wil de Valk werd door de familie Arnold in een geheel nieuw uniform gestoken: een witte broek met gouden bies met daarop een blauw jasje eveneens bewerkt met goud.

Het Blauwe Uniform

Toen de MCCers in 1957 voor het eerst naar de Taptoe in Delft waren geweest en al die schitterende uniformen daar hadden bewonderd, stond het bij de leden vast: ons uniform moet beter worden. Het bestuur vond dit verlangen redelijk en heeft contact opgenomen met de heer Smits, destijds in dienst van het Ministerie van Oorlog.

De heer Smits genoot een zeer grote bekendheid als ontwerper van uniformen en had ook de uniformen van Taptoe Delft op z'n naam staan. Hij verklaarde zich bereid om voor MCC een uniform te ontwerpen en op zaterdag 19 april 1958 presenteerde MCC zich voor het eerst in het blauwe gala uniform.

Kort na deze presentatie kreeg MCC  het verzoek om medewerking te verlenen bij het defilé op paleis Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana. Enige weken later heeft de band hier acte de préséance gegeven.

Het Rode uniform

Twaalf jaar later ontwerpt de heer Smits het tweede uniform voor MCC. Op 18 februari 1971 presenteert de band zich in een koningsrode jas met donkerblauwe broek en rode pet. Het witte leerwerk, de slobkousen en de riemen, blijven aanwezig en beginnen het kenmerk van MCC te worden.

In het "rode uniform" heeft de band vele successen behaald op concours en tijdens taptoes in binnen en buiten land. In dit uniform treedt de band ook kort op in een film van Bert Haanstra, te weten "Een pak slaag". Maar na 16 jaar intensief gebruik was ook dit pak versleten en werd er wederom een beroep gedaan op de ontwerpkunsten van de heer Smits.

Het mooiste uniform

Na een intensief traject van besprekingen, het beoordelen van ontwerpen, het uitwerken van details en het uitkiezen van stoffen en materialen en, ook niet onbelangrijk, het vinden van voldoende financiële middelen kan de A-band zich wederom in een prachtig uniform aan de Larense bevolking presenteren. Dit gebeurt op 30 april 1987 met een show op het kerkplein voor de Basiliek in Laren.

Vanaf de eerste dag ontvangt de band heel veel complimenten over dit uniform. De warme kleuren en de strakke eenvoud van het pak vallen altijd op tijdens de optredens. Het is ook niet voor niets dat de band bijna 30 jaar dit uniform heeft gedragen.

Door het bijbestellen van stof voor nieuwe uniformen en het vermaken van de gedragen uniformen werd het kleurverschil steeds duidelijker zichtbaar. Er moest na een lange tijd toch echt weer een nieuw ontwerp komen.

Het huidige uniform

Het bestuur was destijds zeer verheugd dat de twee zonen van de ontwerper van het huidige uniform, de heren Eric en Frans Smits, hun vader zijn opgevolgd in het vak en bereid waren om het nieuwe ontwerp voor hun rekening te nemen.

Samen met de uniformcommissie bestaande uit Bert Noij, Jan Roest, Elke Hilhorst, Joke Heerschop en Bianca van Rosmalen tekenden zij voor het nieuwe uiterlijk van de A-band. Om het nieuwe uniform te financieren hebben de leden van de A-band o.a. drie keer het MCC Plein georganiseerd op Koningsdag in Laren. Tijdens dit bruisende evenement zijn diverse acties gevoerd om geld op te halen. Het bestuur is er trots op dat al dit werk heeft geresulteerd in een volledig dekkende begroting.

Tijdens de jubileumtaptoe voor het 85 jarig bestaan van de vereniging op 7 mei 2016 is het huidige uniform gepresenteerd. Bij de opening van de taptoe is symbolisch afscheid genomen van het uniform door het achterlaten van de oude petten op het plein. Op het nummer "Vandaag is rood" toonde de A-band onder daverend applaus het nieuwe uniform. En de pers werd gesproken over de onthulling van het best bewaarde geheim van Laren.